A Szolgáltató adatai

VRS Part HOTEL Kft.
Székhelye: 2481 Velence, Béke utca 57.
Cégjegyzékszám: 07-09-022935
Adószám: 24126658-2-07

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte, a szállásfoglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A Vendég szóban tett, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésekor Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Árak

A szálloda szobaárai a szállodai Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, wellness) állnak rendelkezésre. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.velencespa.com honlapon kerülnek meghirdetésre.

Fizetés módja

A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül. A Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely pénznemben, melyet a Magyar Nemzeti Bank hirdetménye szerint elfogad. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, bankkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

Az egyéni Vendég a szállodai szobát és wellness szolgáltatásait az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check-out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak. Háziállatok A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem vihető be. Kivételt képeznek ez alól a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben meghatározott kiképzéssel rendelkező, a rendeletnek megfelelően levizsgáztatott ún. segítő kutyák (vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamjelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya). A Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani az állat elhelyezésére és az utazás utáni takarításra. A Vendég teljes körűen felelős az állat által okozott károkért.