árkalkulációonline foglalás

H-2481 Velence, Béke u. 57. Útvonaltervezés

Recepció: +36 22 589 900 | SPA: +36 22 589 971 | reservation@velencespa.com

Online foglalás

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai

VRS Part HOTEL Kft.
Székhelye: 2481 Velence, Béke utca 57.
Cégjegyzékszám: 07-09-022935
Adószám: 24126658-2-07
Bankszámlaszám: 18203026-06027294-40010018 (Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.)

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 

Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 

A Szerződés létrejötte, a szállásfoglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A Vendég szóban tett, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésekor Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól. 
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 

Árak

A szálloda szobaárai  a szállodai Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, wellness) állnak rendelkezésre. 
A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.velencespa.com honlapon kerülnek meghirdetésre.
 

Fizetés módja

A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.
A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül. A Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely pénznemben, melyet a Magyar Nemzeti Bank hirdetménye szerint elfogad. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik. 
A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, bankkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.
 

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

Az egyéni Vendég a szállodai szobát és wellness szolgáltatásait az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check-out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.
 

A teljes dokumentum letöltése

Kapcsolat

Cím: H-2481 Velence, Béke u. 57.

tel.: Hotel: +36 22 589 900 | SPA: +36 22 589 971

email: reservation@velencespa.com

Hírlevél